Türkçe
English
German
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedir

İşitme Cihazı Pili

İşitme Cihazı Pili

İşitme Cihazı Pili

Bir işitme cihazı kullanıcısının işitme cihazına mutlaka işitme cihazı için özel üretilen pillerden alması, saat pili gibi pillerin kesinlikle kullanılmaması gerekir. İşitme cihazı için üretilen pillerin üzerindeki koruyucu etiket çıkartıldığında pilin üzerindeki küçük deliklerden içeriye giren hava, çinko ile kimyasal reaksiyona girerek pilin çalışır hale gelmesini sağlar.

 

Bu sebepten pillerin üzerindeki küçük delikleri kapatacak bir işlemin yapılmaması gerekir. Pilin üzerindeki koruyucu etiket çıkartıldıktan ve pil cihaza yerleştirildikten sonra 1-2 dakika beklenilerek cihazın pil yuvasının kapatılması cihazın çalışma reaksiyonuna geçmesini sağlar.

 

İşitme cihazını uzun bir süre kullanmayacaksanız pilin işitme cihazından çıkarılması gereklidir. Pillerin normal oda sıcaklığında muhafaza edilmesi ve özellikle nemli, çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda saklanmaması gereklidir. Pillerin kutularından çıkartılarak cepte taşınması, cebinizdeki diğer metallerin pile zarar vermesine sebep olabilir. Bu sebeple pillerin kutularında taşınması önerilir. Biten pil yerine her zaman yeni pil kullanılmalıdır. Zira oksitlenmiş, kullanım süresi geçmiş, sızıntı yapmış pillerin kullanılması işitme cihazına büyük zararlar verebilir.

Sosyal Medya:
WhatsApp Destek